Prodaja Pogodb Za Nakup: PwC Grčija

V katero koli transakcijoNakup in Prodaja Pogodba (SPA) predstavlja izid ključnih gospodarskih in cen pogajanj Smo svetovali kupcem. pogajanjih s prodajalci v številnih prevzemov v zadnjih letih. jim pomagajo zmanjšati transakcije povezanih tveganj na obvladljivi ravni in v nekaterih primerih obnoviti del sprva dogovorjeno nakup upoštevati.